Na zestaw składa się:
szlifierka kątowa (2 części + 1 opcjonalna), wkrętarka (3 części), wiertarka, wiertła (8 szt.),  ochronniki słuchu (2 szt.).
Elektronarzędzia, które są najczęściej używane to bez wątpienia wiertarki, wkrętarki i szlifierki. Urządzenia te zostały przystosowane do wykonywania praktycznie wszystkich zadań, związanych z pracami z dowolnymi materiałami. Ochronę podczas pracy (zgodnie z aktualnymi zasadami BHP) zapewniają ochronniki słuchu – stanowią obecnie niezbędne wyposażenie każdego warsztatu.

The set includes:
angle grinder (2 parts + 1 optional), screwdriver (3 parts), drill, drill bits (8 pcs.), hearing protectors (2 pcs.).
The most frequently used power tools are undoubtedly drills, screwdrivers and grinders. These devices have been adapted to perform virtually all work-related tasks with any materials. Protection during work (in accordance with current occupational health and safety rules) is provided by hearing protectors – they are now essential equipment in every workshop.

Kod / Code: 24 24002