24 24003_ tyt str

Zestaw składa się z 22 sztuk kluczy: 11 kluczy płaskich i 11 kluczy oczkowych w rozmiarach od 6 do 30.
Klucz płaski – podstawowe narzędzie warsztatowe. Służy do dokręcania i odkręcania nakrętek i śrub, najczęściej 6-cio kątnych.
Klucz płasko – oczkowy z jednej strony zakończony jest kluczem płaskim, a z drugiej oczkiem w tym samym rozmiarze. Oczko klucza pozwala na dokładniejsze 'złapanie’ śruby z każdej strony, co zdecydowanie poprawia efektywność pracy oraz zapobiega zniszczeniu nakrętki śruby.

 

The set consists of 22 pieces of wrenches: 11 open-end wrenches and 11 ring wrenches in sizes from 6 to 30.
Open-end wrench – a basic workshop tool. It is used to tighten and loosen nuts and bolts, most often 6-point screws.
The open-end wrench has an open-end wrench on one side and a ring of the same size on the other. The wrench eye allows for more precise 'grabbing’ of the screw from each side, which significantly improves work efficiency and prevents damage to the screw nut.

Kod / Code: 24 24004