Zestaw składa się z dwóch form silikonowych umożliwiających samodzielne wykonanie odlewów gipsowych dwóch rodzajów płyt drogowych – płyty ażurowej i płyty jomb.
Płyta ażurowa – częste zastosowanie płyt ażurowych to budowa podjazdu lub parkingu na posesji, sprawdzają się również w roli wzmocnienia skarpy, nasypu, rowu czy zbiornika retencyjnego. Wymiary: 11,4×17,1mm, grubość 2,9mm (wymiar rzeczywisty 40x60cm, grubość 10cm)

Płyta jomb (albo yomb) – służyć może m.in. do budowy dróg tymczasowych, lokalnych, leśnych i objazdowych, powierzchni składowych, targowisk, różnego rodzaju placów, parkingów i dojazdów. Wykorzystuje się ją również do budowy wzmocnień skarp i osuwisk. Wymiary: 21,4×28,6mm, grubość 3,6mm (wymiar rzeczywisty 75x100cm, grubość 12,5cm).

Set consists of 2 silicone molds that allow you to make plaster casts of two types of road slabs – an openwork slab and a yomb slab.
Openwork slab – frequently used as a construction of a driveway or parking lot on the property, they also work well as a reinforcement of a slope, embankment, ditch or storage reservoir. Dimensions: 11.4×17.1mm, thickness 2.9mm (actual size 40x60cm, thickness 10cm)
Yomb plate – they can be used, for example in construction of temporary, local, forest and detour roads, storage areas, markets, various types of squares, parking lots and access roads. Also used to build reinforcements of slopes and landslides. Dimensions: 21.4 x 28.6 mm, thickness 3.6 mm (actual size 75 x 100 cm, thickness 12.5 cm).

Kod / Code: 35 22025