Zestaw składa się z dwóch form silikonowych umożliwiających samodzielne wykonanie odlewów gipsowych dwóch rodzajów krawężników:
Krawężnik drogowy: 8,6×5,7mm, długość 28,6mm (wymiar oryginalny 30x20cm, długość 100cm)
Krawężnik chodnikowy: 8,6×2,3mm, długość 28,6mm (wymiar oryginalny 30x8cm, długość 100cm)
Krawężnik to element betonowy zabezpieczający boki jezdni lub nawierzchni drogowej przed rozsuwaniem się, oddziela ruch pieszy od samochodowego, ogranicza trawniki oraz wytycza ścieżki w ogrodzie.

Set consists of 2 silicone molds that allow you to make plaster casts of two types of curbs:
Road curb: 8.6×5.7mm, length 28.6mm (original size 30x20cm, length 100cm)
Pavement curb: 8.6×2.3mm, length 28.6mm (original size 30x8cm, length 100cm)
The curb is a concrete element that protects the sides of the road or road surface against slipping, separates pedestrian and car traffic, limits lawns and delineates paths in all the parks and recreations.


Kod / Code: 35 22026