Zestaw składa się z dwóch form silikonowych umożliwiających samodzielne wykonanie odlewów gipsowych płyt chodnikowych i trylinki.
Płyty chodnikowe to najpopularniejsza nawierzchnia ciągów pieszych. Wykorzystywane są na placach i deptakach, ale również umożliwiają stworzenie ciekawej ścieżki w ogrodzie.
Trylinka – sześciokątne płyty betonowe używane są zazwyczaj do budowy nawierzchni parkingów, składowisk, tymczasowych dróg. Trylinka stosowana jest również do zabezpieczania i utwardzania pochyłych nawierzchni wkopów lub nasypów. Często wykorzystywana była do zabezpieczeń skarp w obiektach hydrotechnicznych.
Wymiary płyt:
płyta chodnikowa:  11,4×11,4mm (wymiar oryginalny 40x40cm)
trylinka: przekątna  11,4 x  szerokość 9,9mm (wymiar oryginalny 40×34,6cm).

Set consists of 2 silicone forms that allow you to make plaster casts of paving plate and trylinka road plate yourself.
Paving plate are the most popular surface for pedestrian routes. Used in squares and promenades, but also allow you to create an interesting path in the garden.
Trylinka – hexagonal concrete slabs are usually used to build the surface of parking lots, landfills, temporary roads. Trylinka is also used to protect and harden sloping surfaces of trenches or embankments. Often used to secure slopes in hydrotechnical facilities.
Board dimensions:
paving plate: 11.4×11.4mm (original size 40x40cm)
trylinka road plate: diagonal 11.4 x width 9.9 mm (original size 40×34.6 cm).

Kod / Code: 35 22029