35 23011_tyt str

Zestaw modeli wykonanych metodą druku 3D zawierający: dmuchane balony, 9 rodzajów, po 2 sztuki (w sumie 18 sztuk). Balony wykonane są z transparentnej, bezbarwnej żywicy.
Dla uzyskania najlepszego efektu warto części transparentne pokryć lakierem bezbarwnym, np Mr. COLOR GX112.

Set of resin models made by 3D prinng method containing: inflatable balloons, 9 types, 2 pieces each (18 pieces in total). The balloons are made of transparent, colorless resin.
For the best effect, it is worth covering transparent parts with a colorless varnish, for e.g. Mr. COLOR GX112.

Kod / Code: 35 23011