Na zestaw składa się: gitara elektryczna + struny, wzmacniacz i kabel podłączeniowy.
Wzmacniacz składa się z czterech części:
– obudowa z wyprofilowaną rączką,
– ścianka frontowa (widoczne pokrętła, włącznik, jack, siateczka zabezpieczająca głośnik)
– ścianka tylna z delikatną siateczką, przez którą widać wnętrze wzmacniacza
– części wewnętrzne wzmacniacza – głośnik i kable
W modelu zostały odwzorowanie wszystkie elementy gitary: klucze, siodełko, progi, gniazdo wyjścia, przetworniki, pokrętła barwy, płytka maskująca i mostek z wajchą. 

The set includes: electric guitar + strings, amplifier and connection cable.
The amplifier consists of four parts:
– housing with a profiled handle,
– front wall (visible knobs, switch, jack, mesh protecting the speaker)
– rear wall with a delicate mesh through which the interior of the amplifier can be seen
– internal parts of the amplifier – loudspeaker and cables
All elements of the guitar have been reproduced in the model: keys, saddle, frets, output jack, pickups, tone knobs, cover plate and bridge with lever.

 
Kod / Code: 35 23033