35 23037_tyt str

Zestaw zawiera dwie studzienki – uliczne wpusty żeliwne. Każda składa się z korpusu i pokrywy.
Zestaw składa się z dwóch studzienek – Każda studzienka składa się z dwóch osobnych części- korpusu studzienki i pokrywy.
Kratki odpływowe stosowane są do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji. Montowane są przy krawężnikach jezdni jako zwieńczenie studzienek ściekowych betonowych. Wykonane są z żeliwa, a pod wpływem warunków atmosferycznych pokrywają się rdzawym nalotem.

Wymiary części na powierzchni – 17,37 x 11,67mm.

Kod / Code: 35 23037