35 23048_tyt str

Zestaw modeli wykonanych metodą odlewu żywicznego zawierający:
– beczka 200l (4 szt.)
– korek duży i mały (4 x 2 szt. + backup)

Set of resin models made by 3D prinng method containing:
– 200 oil/fuel drums (4 pcs)
– large and small cork (4 x 2 pcs + backup)

Kod / Code: 35 23048