35 23049_tyt str

Zestaw modeli wykonanych metodą odlewu żywicznego zawierający:
– beczka 60l (6 szt.)
– korek duży i mały (6 x 2 szt. + backup)

Set of resin models made by 3D prinng method containing:
– 60 oil/fuel drums (6 pcs)
– large and small cork (6 x 2 pcs + backup)

Kod / Code: 35 23049