35 24052 v2_tyt str

W trakcie działań wojennych osłona z worków wypełnionych piaskiem stanowi podstawową ochronę żołnierzy przed pociskami z broni o niskim kalibrze. Układana przez cywili miała często nieregularne kształty. Było to spowodowane brakiem odpowiedniej wiedzy oraz tym, że worki były wypełnione w różnym stopniu i różnym materiałem.
Zestaw przedstawia niskie stanowisko dla karabinu maszynowego czy też rusznicy przeciwpancernej (wysokość  2,3cm, długość 13,0cm), oraz 5 osobnych worków.  Ustawiane były na ulicach lub ziemi.

During warfare, a cover made of bags filled with sand is the basic protection of soldiers against low-caliber bullets. When placed by civilians, it often had irregular shapes. This was due to the lack of appropriate knowledge and the fact that the bags were filled to varying degrees and with different materials. 
The set shows a low position for a machine gun or an anti-tank rifle (height 2,3cm, length 13,0cm), and 5 separate bags. They were placed on the streets or on the ground.

Kod / Code: 35 24052