PM Błyskawica kalibru 9mm został opracowany przez polskich inżynierów w II połowie 1942. Wzorując się na brytyjskim PM Sten i niemieckim MP40 opracowali projekt pistoletu
możliwego do wykonania w warunkach konspiracyjnych.
Zestaw składa się z ośmiu Błyskawic (4 rodzaje po 2 szt.) oraz dziesięciu magazynków  (po 5 szt. pustych i pełnych):
– Błyskawica z kolbą złożoną z magazynkiem (2 szt.)
– Błyskawica z kolbą złożoną bez magazynka (2 szt.)
– Błyskawica z kolbą rozłożoną z magazynkiem (2 szt.)
– Błyskawica z kolbą rozłożoną bez magazynka (2 szt.)
– magazynek pełny (5 szt.)
– magazynek pusty (5 szt.)

 

The 9mm GM Błyskawica was developed by Polish engineers in the second half of 1942. Based on the British PM Sten and the German MP40, they developed a gun design
possible to carry out under clandestine conditions.
The set consists of eight Lightning Bolts (4 types, 2 pcs each) and ten magazines (5 empty and 5 pcs each):
– Lightning with folded stock and magazine (2 pcs.)
– Lightning with folded stock without magazine (2 pcs.)
– Lightning with stock extended and magazine (2 pcs.)
– Lightning with stock unfolded without magazine (2 pcs.)
– full magazine (5 pcs.)
– puff magazine (5 pcs.)

 

Kod / Code: 35 24053