Zestaw składa się z dwóch foteli biurowych. Każdy fotel to 7 części które można skleić w dowolnej konfiguracji.

The set consists of two office chairs. Each armchair consists of 7 parts that can be glued in any configuration.

Kod / Code: 35 24058